Home

't Kofschip

Groepspraktijk logopedie en psychomotoriek Hofstade

Over ons

Veronique Vanrenterghem

’t Kofschip is een multidisciplinaire groepspraktijk logopedie en psychomotoriek, opgericht in 2000 door Veronique Vanrenterghem. 


We zijn een gedreven team, bestaande uit 4 logopedisten en 1 psychomotorisch kinesiste, met een warm hart voor kinderen. Onze multidisciplinaire werking is een meerwaarde wanneer er nood is aan zowel logo als kiné.


Samen met jou, als ouder, doorlopen we een traject om je kind verder te helpen. Wij hebben de knowhow en schaven deze regelmatig bij door het volgen van bijscholingen maar vinden het even belangrijk om ouders mee te betrekken. Ouderbegeleiding/ psycho-educatie nemen wij doorgaans mee in onze therapie. Hierbij maken we je wegwijs in de problematiek van je kind en geven we handvaten om hiermee om te gaan.

Wij behandelen zowel spraak-, taal-, en leerstoornissen als motorische (grove of fijne) ontwikkelingsachterstand. Daarnaast bieden we ook Preverbale logo aan.


Onze logopedisten en kinesiste zijn gedeconventioneerd.


De praktijk is gelegen in Hofstade – Zemst, tussen Mechelen en Vilvoorde.

Wat we doen

Logopedie


Leesproblemen
Spellingproblemen
Rekenproblemen
Articulatiestoornissen
Taalontwikkelingsstoornissen
Afwijkende mond- en slikgewoonten

Preverbale logo (voedingsproblemen bij

baby’s en (jonge) kinderen)

Vloeiendheidsstoornissen
Typ 10-cursus
Preteaching Frans

Psychomotoriek


Grove motoriek
Fijne motoriek
Lichaamsschema
Ruimtelijke oriëntatie
Lateralisatie
Schrijfmotoriek
Concentratie


Ons team

Véronique Vanrenterghem

Logopediste

Eveline De Bock

 • Afgestudeerd aan Thomas More Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie
 • Specialisaties: articulatie-, taal-, fonologische en leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen), OMFT en stotteren.
 • Post-graduaat Vloeiendheidsstoornissen -ECSF Thomas More
 • Lesgever Typ10
 • Geconventioneerd

Logopediste

Maxine Teuns

 • Afgestudeerd aan Thomas More Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie.
 • Specialisaties: articulatie-, taal-, fonologische en leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen)
 • Combineert de praktijk met deeltijdse functie als zorgleerkracht in Ursulinen Mechelen
 • Geconventioneerd

Kinesiste

 • Afgestudeerd aan KU Leuven: Master in de revalidatie-wetenschappen en Kinesitherapie – specialisatie pediatrie
 • Psychomotorische behandelingen: schrijfmotoriek, fijne en grove motoriek, lateralisatie, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie,...
 • Gedeconventioneerd

Lien Van Grembergen

Logopediste

Reini Van Keer

 • Afgestudeerd aan Thomas More Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie
 • specialisaties: articulatie-, taal-, fonologische en leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen), preverbale logo (voedingsproblemen bij

  baby’s en (jonge) kinderen)

 • Combineert de praktijk met deeltijdse functie als logopediste in het buitengewoon secundair onderwijs.
 • Geconventioneerd

Logopediste

 • Afgestudeerd aan KU Leuven: Master in de logopedische en audiologische wetenschappen.

 • Specialisaties: articulatie-, taal-, fonologische en leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen)

 • Combineert de praktijk met deeltijdse functie als logopediste in Ursulinen Mechelen.

 • Geconventioneerd

  Meld je aan

  Momenteel is er een wachtlijst. Gelieve het aanmeldingsformulier in te vullen als je op de wachtlijst terecht wenst te komen.

  Hoe we werken

  1.

  Aanmelding

  Je kan je aanmelden via het 'aanmeldingsformulier'

  4.

  Verslag / adviesgesprek

  Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met je besproken wordt. Indien logo/kiné nodig blijkt, kan je met dit verslag een voorschrift voor behandeling bekomen bij o.a. kinderarts en kan er terugbetaling bij de mutualiteit aangevraagd worden.

  2.

  Problematiek/

  voorgeschiedenis

  Via vragenlijsten wordt gepeild naar de problematiek en de algemene ontwikkeling (motorische en/of spraak- en taalontwikkeling).

  5.

  Start therapie

  De therapie logo en/of psychomotoriek start. We zorgen voor een continue opvolging met het volledige team en communiceren transparant tijdens het traject.

  3.

  Test

  Aan de hand van gestandaardiseerde en genormeerde testen wordt een beeld gevormd van de mogelijkheden en probleemgebieden van je kind. Op basis van de verkregen informatie en de testresultaten wordt een behandelingsplan opgesteld.

  6.

  Evaluatie

  Na elke sessie wordt er kort met je besproken aan welke therapiedoelen gewerkt werd en hoe je thuis nog verder kan oefenen of waar je best aandacht aan besteedt.

  Contact